Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Lao động - Tiền lương

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 13.031 văn bản.

Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/01/1900 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 6828/SXD-KTXD Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 2207/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 702/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: 17/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 673/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2025/LĐTBXH-QLLĐNN Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: 05/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4361/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 02/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2138/UBND-KT Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hiệu lực: 02/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/05/2020 Ngày hiệu lực: 01/01/1900 Tình trạng: Chưa xác định