Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Doanh nghiệp

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 17.807 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 908/QĐ-TTg Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hiệu lực: 29/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 68/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: 24/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 15288/SLĐTBXH-LĐ Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4140/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 60/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 816/QĐ-BXD Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 91/NQ-CP Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông báo Số hiệu: 199/TB-VPCP Ngày ban hành: 06/06/2020 Ngày hiệu lực: 06/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/06/2020 Ngày hiệu lực: 20/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 28/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4407/VPCP-NN Ngày ban hành: 03/06/2020 Ngày hiệu lực: 03/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: 55/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/05/2020 Ngày hiệu lực: 15/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3288/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 21/05/2020 Ngày hiệu lực: 21/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 1204/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/05/2020 Ngày hiệu lực: 19/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: 28/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực