Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Bộ máy hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 73.938 văn bản.

Loại: Nghị quyết Số hiệu: 99/NQ-CP Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: 24/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 5079/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: 24/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 872/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 59/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 7330/BTC-CST Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 18/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 01/2020/TT-TANDTC Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 29/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 20/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1565/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2389/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 809/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 808/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 279/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực