Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-130389-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng