Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Thanh Hoá

Số hồ sơ: T-THA-208445-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi người lao động chuyển đến
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Đối với chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi có quyết định hưởng: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển hưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng